PHƯƠNG PHÁP PHÒNG BỆNH PHÂN TRẮNG

10:02 ,07/09/2020

 

Ngăn ngừa bệnh là một giải pháp tối ưu hóa chi phí trong quá trình nuôi tôm, chọn đúng sản phẩm và đúng giải pháp sẽ đi đến vụ mùa thành công.