HỘI THẢO CÙNG NGƯỜI NUÔI TÔM TẠI ĐẠI LÝ NGUYỄN THỊ ÚT - BẾN TRE