THAM QUAN MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH TẠI PHÚ YÊN - PHẦN 2

10:24 ,09/11/2019

 

Những chia sẻ vô cùng quý báu của ông Nguyễn Tiến Sinh với mô hình nuôi tôm ao lót bạt - một trong những nhà nuôi tôm thành công liên tiếp ở Phú Yên