THAM QUAN MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH TẠI PHÚ YÊN - PHẦN 1

11:35 ,04/11/2019

 

Những chia sẻ vô cùng quý báu của ông Nguyễn Tiến Sinh với mô hình nuôi tôm ao lót bạt - một trong những nhà nuôi tôm thành công nhiều năm liên tiếp ở Phú Yên.