Trại giống cá

Trại giống cá

LALSEA PL PACK
Công dụng :
  • Phân hủy hữu cơ.
  • Giảm khí độc Ammonia.
  • Kiểm soát mầm bệnh.
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT CÁ GIỐNG