Trại giống cá

Trại giống cá

THABAC PL
Công dụng :
  • Kiểm soát khuẩn Edwarsiella, Aeromonas... mạnh mẽ nhất, khống chế tốt khuẩn Edwarsiella, Aeromonas.. gây bệnh trong giai đoạn cá hương.
  • Phân hủy hữu cơ mạnh mẽ, các chất thải của cá và thức ăn dư thừa một cách tự nhiên, làm sạch nước ao.
  • Quản lý tốt chất lượng nước, tăng tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng, kháng bệnh khi ương mật độ cao.
  • Phát triển quần thể vi sinh có lợi, khôi phục lại môi trường nước ao tốt nhất trong suốt quá trình ương nuôi.
VI SINH CHUYÊN BIỆT KIỂM SOÁT BỆNH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN ƯƠNG CÁ GIỐNG