THÔNG TIN KỸ THUẬT TÔM
Xác định tác nhân lây nhiễm bệnh Translucent Postlarvae Disease - TPD ở tôm thẻ chân trắng
14/07/2021, 16:10

Nghiên cứu phát hiện ra rằng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mới là tác nhân gây ra bệnh mới xuất hiện: Thân thủy tinh (Translucent Postlarvae Disease - TPD).

Đọc tiếp
PHÂN TÍCH TÍNH KINH TẾ TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH KHÉP KÍN Ở NHẬT BẢN
20/01/2021, 14:18
Các hệ thống nuôi tôm khép kín đã được phát triển trong những năm gần đây để giảm thiểu một số vấn đề môi trường và nguy cơ dịch bệnh trên tôm. Hệ thống nuôi siêu thâm canh giảm thiểu việc thay nước đang phát triển và hứa hẹn các công nghệ nuôi trồng thủy sản mới có thể bảo tồn tài nguyên đất, nước và giảm tác động môi trường. Đọc tiếp
MÔI TRƯỜNG, CỘNG ĐỒNG VI KHUẨN VÀ SỰ BÙNG PHÁT BỆNH PHÂN TRẮNG (WFD) TRONG AO NUÔI TÔM
31/12/2020, 15:07

Những thay đổi trong gan tụy và ruột của tôm bị ảnh hưởng liên quan đến bệnh phân trắng cho thấy một quá trình bệnh lý trong ruột tôm. Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được báo cáo là tác nhân gây bệnh tiềm tàng của bệnh phân trắng. Chất lượng nước bị suy giảm với nồng độ oxy dưới 3 mg/lít và độ kiềm dưới 80 ppm đã được báo cáo là có liên quan đến việc gây ra tỷ lệ chết cao nhất trong các đợt bùng phát bệnh phân trắng. Tuy nhiên, nguồn gốc của bệnh phân trắng trong các ao nuôi tôm vẫn chưa được xác định.

Đọc tiếp
PHẢN ỨNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG VỚI BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ Ở ĐỘ MẶN THẤP
09/12/2020, 10:30

Tôm thẻ chân trắng với khả năng chịu mặn tốt, tốc độ tăng trưởng nhanh và một số đặc điểm khác thích hợp cho nuôi trồng thủy sản thâm canh - đã trở thành loài tôm nuôi quan trọng nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, một loạt các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tôm, chẳng hạn như sự thay đổi về độ pH, độ mặn, oxy hòa tan (DO), nhiệt độ và cả các hợp chất hóa học như nitrite, amoniac và sulfua.

Đọc tiếp
LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG VI SINH MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ?
26/10/2020, 16:42

Sử dụng men vi sinh là một ứng dụng cần thiết trong môi trường nuôi trồng thủy sản vì chúng mang lại nhiều lợi ích tích cực cho môi trường ao nuôi thủy sản.

Đọc tiếp