Nhóm vi sinh

Nhóm vi sinh

NIAZYME
Công dụng :
  • Xử lý ô nhiễm mùn bã hữu cơ tạo điều kiện thuận lợi cho cá phát triển tốt.
  • Gây màu nước và ổn định tảo trong ao.
VI SINH XỬ LÝ NƯỚC VÀ GÂY MÀU HIỆU QUẢ
UNPARA-ABI
Công dụng :
  • Phân hủy hữu cơ, thức ăn dư thừa và chất thải của cá.
  • Xử lý các ô nhiễm, làm sạch nước và đáy ao.
  • Giảm hàm lượng khí độc NH3, NO2, H2S, kiểm soát tảo và ổn định pH.
SẠCH ĐÁY, MÀU NƯỚC ĐẸP, GIẢM KHÍ ĐỘC