Nhóm vi sinh

Nhóm vi sinh

SOILMAX
Công dụng :
 • Ức chế khuẩn gây bệnh Edwarsiella, Aeromonas… phát triển gây hại cho cá.
 • Giảm lượng chất hữu cơ, nhớt cá lơ lửng trong nước.
 • Hấp thu nhanh chóng khí NH3, NO2Giảm độ keo đặc của nước ao nuôi.
 • Kiểm soát sự bùng phát của tảo trong ao nuôi khi môi trường phú dưỡng phát triển mạnh mẽ.
 • Phát triển quần thể vi sinh có lợi, khôi phục lại môi trường nước ao tốt nhất trong suốt quá trình nuôi.
Kiểm soát tảo, phát triển lợi khuẩn cao nhất
MAX 4000
Công dụng :
 • Cung cấp vi sinh có lợi cho môi trường ao nuôi.
 • Phân hủy thức ăn thừa, chất thải tôm cá.
 • Giảm khí độc NH3, H2S… làm sạch đáy và nước ao nuôi.
 • Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
 • Kiểm soát hệ tảo phát triển ổn định, cắt giảm tảo xanh khi xử lý vào ban đêm.

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
Chuyên xử lý đáy ao, kiểm soát tảo
NIAZYME
Công dụng :
 • Gây màu nước và ổn định tảo trong ao.
 • Phân hủy mùn bã hữu cơ đáy ao, thức ăn dư thừa, chất thải, xác cá…ở đáy ao giúp ổn định môi trường ao nuôi, tạo nhiều lợi khuẩn giúp cá phát triển tốt.

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
VI SINH XỬ LÝ ĐÁY, GÂY MÀU HIỆU QUẢ
UNPARA-ABI
Công dụng :
 • Cân bằng, ổn định các chỉ số môi trường như NH3, NO2, pH.. trong ao cá.
 • Phân hủy các chất hữu cơ, phân cá, xác tảo tàn và thức ăn dư thừa trong ao.
 • Làm giảm độ nhớt, tăng độ trong của nước ao.
 • Tăng bề mặt khuếch tán oxy trong ao nuôi.

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
VI SINH XỬ LÝ NƯỚC VÀ GIẢM KHÍ ĐỘC ĐÁY AO NUÔI