Nhóm vi sinh

Nhóm vi sinh

NIAZYME
Công dụng :
  • Trung hòa chỉ tiêu môi trường nước NO2, NH3, H2S...
  • Tạo màu nước đẹp trong suốt quá trình nuôi.
  • Điều chỉnh hệ vi sinh kiểm soát mầm bệnh trong ao.
  • Phân hủy mùn bã hữu cơ, phân cá, ổn định môi trường nước ao.

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
VI SINH XỬ LÝ ĐÁY, GÂY MÀU HIỆU QUẢ
UNPARA-ABI
Công dụng :
  • Kiểm soát khuẩn, tảo trong ao hiệu quả.
  • Phân hủy mùn bã đáy ao, phân cá, xác tảo và thức ăn dư thừa trong ao.
  • Duy trì hệ vi sinh kiểm soát mầm bệnh.
  • Ổn định các chỉ số môi trường nước ao trong suốt quá trình nuôi.

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY, KIỂM SOÁT KHUẨN, TẢO