TRẠI GIỐNG

TRẠI GIỐNG

CELL CANPHOS
Công dụng :
  • Bổ sung khoáng nước dạng hấp thu cao giúp tôm hấp thu hoàn toàn, nhanh chóng và trực tiếp đi vào cơ thể tôm.
  • Giảm sốc, giảm hao hụt trong quá trình vận chuyển tôm post, thay đổi môi trường của tôm bố mẹ khi chuyển về trại ươm
  • Bổ sung hoặc cho ăn trực tiếp vào bể ương tôm post và tôm bố mẹ trong trại sản xuất giống, giúp tôm hấp thu khoáng trực tiếp từ môi trường nước thông qua mang và lớp vỏ ngoài.
  • Sản phẩm là giải pháp cung cấp khoáng tối ưu cho trại giống.
Giải pháp cung cấp khoáng tối ưu cho trại giống
LALSEA PL Pack
Công dụng :
  • Phân hủy chất hữu cơ
  • Giảm khí độc ammonia
  • Kiểm soát mầm bệnh
Kiểm soát chất lượng nước trong sản xuất giống và nuôi gièo