QUY TRÌNH NUÔI
QUI TRÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ CHẠCH LẤU
18/07/2022, 13:26
Hiện tại cá chạch lấu được nuôi với nhiều mô hình đa dạng như ao đất, bể xi măng, bể lót bạt, ao đất lót bạt và lồng bè.

 

Đọc tiếp
Thảo luận về các mô hình nuôi tôm ở châu Á và Mỹ Latin
27/12/2021, 17:20

Phân tích SWOT và mô hình tương lai nào để kinh doanh tôm có lãi ở Châu Á để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đọc tiếp