Nhóm xử lý môi trường

Nhóm xử lý môi trường

AQUA BLOCK
Công dụng :
 • Hấp thụ và làm giảm nồng độ khí độc NH3.
 • Lắng đọng phù sa lơ lửng và các kim loại nặng.
 • Giải quyết tình trạng cá độn sình đóng mang, khó hô hấp.
KHỬ KIM LOẠI NẶNG, LẮNG TỤ CHẤT HỮU CƠ, LÀM SẠCH NƯỚC AO
VITAMIN C TẠT
Công dụng :
 • Chng stress trong trường hp cá b sc môi trường.
 • Cp cu trong trường hp cá ăn thuc quá liu.
 • Chng stress cho cá trước khi th vào ao.
CHỐNG STRESS, CẤP CỨU NỔI ĐẦU, GIẢI ĐỘC DO ĂN THUỐC QUÁ LIỀU
BKC GRO
Công dụng :
 • Dit các loài vi khun, nm, virus.
 • Ct to, kim soát cân bng mt độ to trong ao nuôi.
 • Phòng tr bnh xut huyết, l loét, ký sinh trùng bám trên cá.
DIỆT KHUẨN, SÁT TRÙNG NƯỚC, CẮT TẢO NGĂN CHẶN MẦM BỆNH HIỆU QUẢ
YUCCA GRO
Công dụng :
 • Giúp cá khe trong quá trình vn chuyn, đánh bt.
 • Hp thu và phân hy nhanh khí độc trong ao.
 • Cp cu trong trường hp cá ni đầu do nh hưởng môi trường.
HẤP THU VÀ PHÂN HỦY KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU CÁ NỔI ĐẦU
AQUA DINE
Công dụng :
 • Dit các loài vi khun, nm và các tác nhân gây bnh trên cá.
 • H tr phòng và điu tr các bnh l loét, xut huyết, gan thn m…trên cá.
 • Giúp cá mau lành vết thương do xây xát trong đánh bt, vn chuyn.
DIỆT KHUẨN NHANH, AN TOÀN
VIBRIO CLEAR
Công dụng :
 • Dit khun ph rng hiu qu trong ao nuôi.
 • Sát khun, gim s lượng vi khun gây bnh trong ao nuôi, ngăn nga đỏ m, đỏ k, l loét, đốm đỏ, li mt, xut huyết trên cá nuôi.
 • c chế s phát trin ca khun G- và G+.
DIỆT KHUẨN, SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC
AQUA BLOCK+
Công dụng :
 • Giảm nhớt nước, hấp thụ các khí độc trong ao nuôi.
 • Khử kim loại nặng, lắng tụ phù sa.
 • Hỗ trợ gây màu nước nhanh trong mùa nước đổ, mưa nhiều.
 • Hạ phèn, ổn định pH trong ao nuôi.
 • Cung cấp các chất khoáng cần thiết cho ao nuôi, giúp cá phát triển tốt.
Khử kim loại nặng, lắng tụ phù sa, giảm nhớt nước