Nhóm xử lý môi trường

Nhóm xử lý môi trường

FYTOBLOOM Plus
Công dụng :
 • Ngăn ngừa sự phát triển tất cả loại ký sinh trùng, vi khuẩn bám trên da và mang cá.
 • Khắc phục hiện tượng cá rộ đàn, vẫy đuôi mạnh trong khi ăn.
 • Ci thin môi trường nước ao nuôi hiu qu.
Đặc trị sán lá 16 - 18 móc, trùng mỏ neo, rận cá
WORK COP Plus
Công dụng :
 • Phòng trị bệnh thối đuôi trên cá, đặc biệt ở giai đoạn cá giống.
 • Ngăn ngừa các bệnh nấm nhớt, nấm thủy mi trên cá có vảy.
 • Tiêu diệt các loại ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn gây hại trên cá.
Đặc trị nấm gây bệnh thối đuôi, lở loét trên cá
POWER GLUTA
Công dụng :
 • Dit các loài vi khun, nm, virus và các tác nhân gây bnh trên cá.
 • Phòng tr bnh thi đuôi, xut huyết, l loét, ký sinh trùng bám trên cá.
 • X lý nước, dn ty ao nuôi.
Sát trùng nước phổ rộng, diệt khuẩn, nấm, virus
YUCCA C
Công dụng :
 • Gim stress trong tình trng cá b sc môi trường.
 • Giúp cá khe, gim cá ngp trong quá trình đánh bt, thu hoch.
 • Giúp cá bt mi tt trong thi tiết lnh.
 • Phóng thích các khí độc trong ao ra bên ngoài.
HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NHANH, CẤP CỨU HIỆN TƯỢNG CÁ RONG MÉ
PREMIX EDTA
Công dụng :
 • Kh phèn và trung hòa các ion kim loi nng làm ô nhim môi trường trong nước và đất đáy ao.
 • Cp cu khi nước ao b nhim độc nước trong rung lúa thi ra.
SẢN PHẨM CHUYÊN KHỬ KIM LOẠI NẶNG, HẠ PHÈN CỰC NHANH
SIREN TV
Công dụng :
 • Kh kim loi nng, gim phèn trong ao.
 • Gim độ nht nước, độc t có trong ao.
 • Cp cu trong trường hp ao b nhim độc.
Khử kim loại nặng, giảm độ nhớt nước
NITROBAC
Công dụng :
 • Ci thin cht lượng nước trong quá trình nuôi.
 • Phân gii các khí độc trong ao NH3, H2S…
 • Đẩy nhanh quá trình Nitrate hóa trong ao, cung cp dưỡng cht làm tăng sinh khi cho h khun Nitrate (NitrosomonasNitrobacter).

Review sản phẩm:

icon_youtube-15-04
Giảm nhanh khí độc trong ao, xây dựng dưỡng chất cho quá trình Nitrate hóa
AQUA BLOCK
Công dụng :
 • Hấp thụ và làm giảm nồng độ khí độc NH3.
 • Lắng đọng phù sa lơ lửng và các kim loại nặng.
 • Giải quyết tình trạng cá độn sình đóng mang, khó hô hấp.
KHỬ KIM LOẠI NẶNG, LẮNG TỤ CHẤT HỮU CƠ, LÀM SẠCH NƯỚC AO