Nhóm xử lý môi trường

Nhóm xử lý môi trường

AQUA YUCCA GOLD
Công dụng :
  • Giải quyết triệt để Amonia (NH3) trong ao.
  • Cấp cứu tôm, cá nổi đầu do các loại khí độc do tầng đáy bị thiếu oxy.
  • Giúp tôm khỏe, giảm stress khi môi trường ao nuôi bị biến động.
  • Nâng cao tỷ lệ sống, giảm hao hụt tôm, cá khi nuôi mật độ cao, ương nuôi post hoặc vận chuyển tôm cá giống.
Cấp cứu tôm nổi đầu, hấp thu khí độc NH3
RD BACTO CLEAN
Công dụng :
  • Cung cấp các lợi khuẩn quang hợp giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, cải thiện chất lượng nước.
  • Kiểm soát mùi hôi của nước, ổn định tảo và môi trường ao nuôi.
  • Hấp thụ khí độc H2S và hạn chế khu vực yếm khí trong ao nuôi.
  • Đáp ứng một phần nhu cầu oxy trong ao do khả năng chuyển hóa CO2 trong nước mà không cần sự chuyển hóa của tảo.
Ngăn chặn sự hình thành các khí độc như NH3, H2S