NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN THAI UNION SỬ DỤNG CÔN TRÙNG LÀM THỨC ĂN CHO CÁ
01/04/2020, 08:50

Ông Thiraphong Chansiri – Giám đốc điều hành Tập đoàn Thai Union cho biết, Thai Union đang xem xét sử dụng các nguồn protein từ côn trùng để thay thế bột cá như một phần trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp thực phẩm ở Thái Lan.

Đọc tiếp
TIỀM NĂNG CỦA CÁC SẢN PHẨM PROTEIN ĐƠN BÀO
28/03/2020, 13:08

Hiệu quả sử dụng thức ăn - đặc biệt là chuyển đổi protein - điều cần thiết để quản lý chi phí sản xuất và cải thiện tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung, các loài thủy sản có tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) tương đối thấp từ 1,1 - 1,6, so với 1,4 - 1,8 trên gia cầm, 2,6 - 4,4 đối với heo và 3,5 - 9 đối với bò. Do đó, nuôi trồng thủy sản đóng góp cho ngành công nghiệp protein động vật mang tính bền vững hơn và protein đơn bào (SCP) đã sẵn sàng đóng vai trò chính trong tương lai đối với ngành nuôi trồng thủy sản.

Đọc tiếp
CÔNG TY MOWI THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ AI TRÊN CÁ HỒI
25/03/2020, 11:27

Phần mềm phân tích và cảm biến dưới nước công nghệ cao với khả năng thu thập thông tin về thời gian tăng trưởng thực tế, phân bố, kiểm soát cho ăn và các hoạt động khác trong các trại nuôi cá hồi sẽ được Mowi thử nghiệm trên quy mô thương mại.

Đọc tiếp
TÔM CÓ THỂ VƯỢT QUA DỊCH BỆNH BỞI SỰ CAN THIỆP CỦA VI KHUẨN?
20/03/2020, 13:47

Công ty công nghệ sinh học Pebble Labs nghiên cứu công nghệ RNAi (phương pháp can thiệp RNA), can thiệp vào hệ gen của tôm để hạn chế các vấn đề WSSV, EMS.

Đọc tiếp
GIẢI PHÁP THAY THẾ ETHOXYQUIN
09/03/2020, 11:13

Mới đây, Công ty Borregaard của Na Uy đã phát triển sản phẩm chứa hỗn hợp Propyl Gallate, Acid Lignosulphonic và Acid Formic có khả năng thay thế Ethoxyquin, mở ra lối thoát cho nhiều hãng dinh dưỡng thủy sản.

Đọc tiếp