NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀM NĂNG CỦA CÁC SẢN PHẨM PROTEIN ĐƠN BÀO
28/03/2020, 13:08

Hiệu quả sử dụng thức ăn - đặc biệt là chuyển đổi protein - điều cần thiết để quản lý chi phí sản xuất và cải thiện tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung, các loài thủy sản có tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) tương đối thấp từ 1,1 - 1,6, so với 1,4 - 1,8 trên gia cầm, 2,6 - 4,4 đối với heo và 3,5 - 9 đối với bò. Do đó, nuôi trồng thủy sản đóng góp cho ngành công nghiệp protein động vật mang tính bền vững hơn và protein đơn bào (SCP) đã sẵn sàng đóng vai trò chính trong tương lai đối với ngành nuôi trồng thủy sản.

Đọc tiếp
CÔNG TY MOWI THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ AI TRÊN CÁ HỒI
25/03/2020, 11:27

Phần mềm phân tích và cảm biến dưới nước công nghệ cao với khả năng thu thập thông tin về thời gian tăng trưởng thực tế, phân bố, kiểm soát cho ăn và các hoạt động khác trong các trại nuôi cá hồi sẽ được Mowi thử nghiệm trên quy mô thương mại.

Đọc tiếp
TÔM CÓ THỂ VƯỢT QUA DỊCH BỆNH BỞI SỰ CAN THIỆP CỦA VI KHUẨN?
20/03/2020, 13:47

Công ty công nghệ sinh học Pebble Labs nghiên cứu công nghệ RNAi (phương pháp can thiệp RNA), can thiệp vào hệ gen của tôm để hạn chế các vấn đề WSSV, EMS.

Đọc tiếp
GIẢI PHÁP THAY THẾ ETHOXYQUIN
09/03/2020, 11:13

Mới đây, Công ty Borregaard của Na Uy đã phát triển sản phẩm chứa hỗn hợp Propyl Gallate, Acid Lignosulphonic và Acid Formic có khả năng thay thế Ethoxyquin, mở ra lối thoát cho nhiều hãng dinh dưỡng thủy sản.

Đọc tiếp
RONG BIỂN TRỞ THÀNH NGÔI SAO TRONG CUỘC CÁCH MẠNG BAO BÌ SINH HỌC TRONG TƯƠNG LAI
28/02/2020, 14:50

Theo COO của một tổ chức liên doanh chế biến rong biển mới, có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi bao bì nhựa. Andy Wilkinson, COO của Oceanium, đã phác thảo tiềm năng to lớn của rong biển trong chế tạo bao bì sinh học và các thành phần thực phẩm từ thực vật trong thập kỷ tới lưu ý rằng ít nhất 40% bao bì nhựa được dự kiến ​​sẽ được thay thế bằng bao bì sinh học tương đương đến năm 2030.

Đọc tiếp