Mô hình ao lót bạt cải tiến tại farm nuôi Phú Yên
Mô hình ao lót bạt cải tiến tại farm nuôi Phú Yên
332

Mô hình ao lót bạt cải tiến tại farm nuôi Phú Yên

  • Công dụng :
     

     

Thông tin ứng dụng kỹ thuật
QUI_TRINH_-_FARM_A_SINH_WEB-01

 

Mời mọi người xem thêm video về mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của farm Anh Sinh (Phú Yên) tại đây:
 
 

 

SẢN PHẨM CÙNG NHÓM