OLA tôm

OLA tôm

TÔM - OLA RODO
Công dụng :
 • Cung cấp các lợi khuẩn quang hợp giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, cải thiện chất lượng nước.
 • Kiểm soát mùi hôi của nước, ổn định tảo và môi trường ao nuôi.
 • Hấp thu khí độc H2S.
 • Đáp ứng một phần nhu cầu oxy trong ao do khả năng chuyển hóa CO2 trong nước.
 • Khống chế mạnh mẽ các dòng Vibrio, đặc biệt là Vibrio parahaemolyticus gây bệnh gan tụy cấp (EMS).
HẤP THU KHÍ ĐỘC, CHUYỂN HÓA CO2
TÔM - OLA SIÊU MEN
Công dụng :
 • Cung cấp vi sinh có lợi cho môi trường ao nuôi.
 • Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, làm sạch đáy và nước ao nuôi.
 • Phục hồi nhanh chất lượng đáy ao, tạo màu nước đẹp cho ao nuôi.
 • Giảm khí độc NH3, H2S, NO2.
 • Kiểm soát mật độ vi khuẩn Vibrio trong ao nuôi.
 • Duy trì an toàn sinh học cho ao nuôi và trại giống.
VI SINH CAO CẤP KIỂM SOÁT TẢO VÀ VIBRIO, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP CHO AO, HẤP THU NHANH KHÍ ĐỘC