Thần Vương Blue

SOILMAX
Function :
 • SOILMAX has a proven ability to significantly improve water quality parameters and, as a result, animal performance.
 • SOILMAX helps maintain good water quality through ammonia control and nitrite reduction.
 • SOILMAX also helps in pond bottom cleaning and maintaining good sediment quality.
PROMAX BAC
Function :
 • Improve water quality, clean bottom and pond water, reduce sludge formation, create favorable conditions for shrimp to develop.
 • Reduce the number of Vibrio parahaemolyticus bacteria.
 • Clean the bottom of the pond, quickly restore the quality of pond bottom. Reduce the growth of green algae, blue algae.
 • Minimize the water displacement in ponds.
Soiltreatment
COMBO AG - Waste Digester
Function :
 • Provide useful bacteria that help to quickly break down organic humus, shrimp waste.
 • Improve water quality, clean bottom and pond water, reduce sludge formation, create favorable conditions for shrimp to develop.
 • Reduce the concentration of hydrogen sulfide.
 • Stabilize the phytoplankton and phytobenthos.
 • Reduce the number of Vibrio parahaemolyticus bacteria. Reduce disease.
COMBO AG Aquaculture
Function :
 • Provide useful bacteria that help to quickly break down organic humus, shrimp waste.
 • Improve water quality, clean bottom and pond water, reduce sludge formation, create favorable conditions for shrimp to develop.
 • Enhance nitrification and rapidly remove of toxic gases such as nitrite, ammonia, hydrogen sulfide,…Reduce the growth of toxic algae.
 • Reduce the growth of blue algae and sludge formation.
GROW MIN
Function :
 • High quality minerals enhance biological mineral content
 • Improve the process of creating shell, hard shell quickly, preventing shrimp from curved body
 • Increasing alkalinity, beautifying water color and stabilizing pH
 • Improve survival rate and enhance the development of phytoplankton. Reduce toxic gases and sediment in the pond
 • Maintain bottom conditions and enhance the natural food chain for shrimp
Multi-trace minerals, help shrimp hard shell fast, effectively prevent soft shell disease
WATER RICH
Function :
 • Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất.
 • WATER RICH được khai thác từ lớp trầm tích được hình thành rất lâu trong bề mặt trái đất, vì vậy sản phẩm sẽ mang tính tự nhiên và chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ phong phú.
 • WATER RICH có khả năng liên kết với nhiều gốc kim loại nặng khác nhau tạo ra các hợp chất không độc.
 • Giảm được độc tính của nước và tăng cường hấp thu Ca, P, Mg cho tôm.
Khoáng chất có nguồn gốc tự nhiên, làm tăng năng suất ao nuôi.
MIX BOOM
Function :
 • High grade mineral that help enhance bio-mineral content.
 • Improve the shrimp shell formation process and molting ability of shrimp .
 • Stabilize pH, alkalinity of water.
Provides minerals for shrimp, stabilize pH, alkalinity
ALKA UP
Function :
 • Increase alkalinity, stabilization pH in the pond
 • Maintain pH stability through improvement of buffer system bicarbonate and carbonate
 • Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp
The specialized product for alkaline and pH stabilization. Alka Up contains all the factors associated with an optimal ratio required for alkalinity, enhancer buffering system and pH balance in aquaculture ponds.
BIOSAFT New
Function :
 • Sự lựa chọn cho loại nấm men đặc hiệu có hoạt lực và thời gian hoạt hóa rất nhanh, chủng duy nhất sản sinh lactic, bám dính vào các tế bào biểu mô của đường ruột và ức chế hoạt động của độc tố vi sinh vật. Tạo cơ chế kháng bệnh tốt với các bệnh đường ruột của tôm (lỏng ruột, phân nổi, phân trắng).
 • Tăng khả năng hấp thu và sản sinh một số enzyme trong quá trình tiêu hóa thức ăn, kết dính mầm bệnh là một yếu tố quan trọng và rất khác biệt trong cơ chế hoạt động của BioSaft New.
 • Mặt khác peptide hoạt tính sinh học sẽ cung cấp thêm dinh dưỡng dễ hấp thu cho hệ tiêu hóa đơn giản của tôm.
 • Protein, peptide và nucleotides còn giúp tôm chống chịu tốt với các vấn đề về stress môi trường, đặc biệt là stress lạnh. BioSaft New sẽ là giải pháp khả dĩ giữ ổn định cho sức khỏe tôm khi thời tiết lạnh.
 • Điều hòa các phản ứng làm tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và tăng tích trữ cơ thịt cho tôm.
Tiêu hóa thức ăn tốt hơn với hệ nấm men hoàn toàn mới và peptide hoạt hóa sinh học
PROGUT
Function :
 • Optimize gut health through the prevention of inflammation, prevent the synthesis of phosphorus in the process of creating biofilm of harmful bacteria.
 • Protecting epithelial cells in shrimp body and self-attaching pathogens to reduce bad effects caused by pathogens to ensure better shrimp growth.
 • The only yeast that can balance the gut bacteria like lactic acid bacteria, this yeast has an outstanding advantage of being able to resist antibiotics.
 • Helps gut health, good feed absorption and good growth.
 • Effective prevention of agents that cause gut diseases on shrimps.
Yeast living in aquaculture
New
AQUAMOS
Function :
 • Add Betaglucan to shrimp feed to increase resistance
 • Multi-strain inactivated yeast mixture, is a strong Vibrio antagonist component thereby increasing resistance, reducing the penetration of germs
 • Stimulate perfect immune system, improve intestinal system and intestinal mucosa most effectively by connecting bacteria causing pathogens (Vibrio, E.Coli, Salmonella)
 • Optimize growth in case of white shrimp disease
 • Combined with PRO GUT will be a complete duo for reducing the impact on 50% of the shrimp growth retardation caused by spore germs (EHP)
Optimize the growth rate due to the effect of spore germs
New
HERB GUARD
Function :
 • The product is completely extracted from herbs help control the growth of bacteria present in the liver and intestines.
 • Reducing the risk of bacterial diseases, reducing virulence caused by pathogenic bacteria
 • Support to improve the health and color of pancreatic liver in changing weather conditions.
Herbal extracts, good liver function and prevent bacterial diseases
POWER GLUTA
Function :
 • Active against a variety of microorganisms including Gram (+), Gram (-) bacteria, fungi, bacterial spores, virus
 • POWER GLUTA for strong antiseptic features and bacteria has no resistance
 • Special treatment of bacterial diseases such as black gills, tail rot and black spots
 • Preventing and treating diseases when diseases occur on a large scale, ensuring safe farming areas.

 

PVD - IDO
Function :
 •  
 • Kill bacteria causing phosphorescent, white feces, tail wear, beard breaks, black gill, black spots on shrimp
 • Preventing bacterial and viral pathogens, ensuring biosecurity for the pond environment
 • Effective fast, safe, non-toxic, does not kill algae, does not affect the pond environment and does not leave residues on shrimp.
Kill bacteria, fungi, vius, protozoa
BKC GOLD
Function :
 •  
 • Kill bacteria, protozoa, fungi that are sources of disease in pond water.
 • Treatment of mycelia, toxic algae in ponds, control and control of algae density in the pond
 • Preventing and treating bacterial, protozoa and zoothamnium diseases that cause black-gill, algae, sticky, tail-wear and beard diseases in shrimp
SURVEY ON WATER SOURCES, DIAGNOSIS, PROTOZOA, ZOOTHAMNIUM
VIBRIO CLEAR
Function :
 • Kill Vibrio parahaemolyticus, Vibrio Harveyi are pathogens EMS disease.
 • Do not drop algae or fluctuate water quality.
 • Safe and effective without shocking shrimps.

 

Kill Vibrio parahaemolyticus, causing EMS disease in shrimp