Thần Vương cá

MIXBOOM (KHOÁNG MẶN)
Function :
 • Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cá.
 • Giúp ổn định nhiệt độ, pH trong ao khi thời tiết thay đổi thất thường.
 • Phòng ngừa cá bị sốc môi trường do thời tiết thay đổi.
KHOÁNG MẶN CHO AO CÁ
MIXBOOM
Function :
 • Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cá.
 • Giúp ổn định nhiệt độ, pH trong ao khi thời tiết thay đổi thất thường.
 • Phòng ngừa cá bị sốc môi trường do thời tiết thay đổi.
CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT CHO CÁ
MIXBOOM (KHOÁNG NÓNG)
Function :
 • Cung cp các khoáng cht cn thiết cho s sinh trưởng và phát trin ca cá.
 • Giúp n định nhit độ, pH trong ao khi thi tiết thay đổi tht thường.
 • Phòng nga cá b sc môi trường do thi tiết thay đổi.
FYTO BLOOM
Function :
 • Gây màu nước, kích thích tạo thức ăn tự nhiên cho cá phát triển.
 • Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH.
 • Cung cấp các chất khoáng cần thiết trong ao nuôi cá.
Khoáng gây màu, kích thích phát triển nguồn thức ăn tự nhiên trong ao
MICROZYME S
Function :
 • B sung đạm protein giúp cá tăng trưởng và phát trin nhanh, gim FCR.
 • Ci thin h tiêu hóa và ngăn nga các bnh v đường rut.
 • Gim thiu tình trạng thi phân sng trên cá.
CHẾ PHẨM SINH HỌC GIÚP CHUYỂN HÓA DINH DƯỠNG, TIÊU HÓA TỐT THỨC ĂN
HERB GUARD
Function :
 • Tho dược giúp gii độc t, phc hi chc năng gan và phòng nga các bnh v gan.
 • Ci thin màu sc gan khi gan cá xu, tái nht, đỏ sm.
 • c chế các loi vi khun có hi làm tn thương đến gan cá.
Chiết xuất từ 15 loại thảo dược, giải độc gan, bổ gan, phục hồi chức năng gan
FYTOBLOOM Plus
Function :
 • Đặc tr đối vi sán lá 16 – 18 móc, trùng m neo, rn cá, trùng qu dưa, ký sinh trên cá tra.
 • Ci thin môi trường nước ao nuôi hiu qu.
Đặc trị sán lá 16 - 18 móc, trùng mỏ neo, rận cá
WORK COP Plus
Function :
 • Dit các loi nm: Nm đồng tin, nm thy mi Achlya bisexualis), vi nm Plectosporium oratosquillae.
 • Phòng tr bnh thi đuôi trên cá.
Đặc trị nấm gây bệnh thối đuôi, lở loét trên cá
POWER GLUTA
Function :
 • Dit các loài vi khun, nm, virus và các tác nhân gây bnh trên cá.
 • Phòng tr bnh thi đuôi, xut huyết, l loét, ký sinh trùng bám trên cá.
 • X lý nước, dn ty ao nuôi.
Sát trùng nước phổ rộng, diệt khuẩn, nấm, virus