Nhóm diệt khuẩn

Nhóm diệt khuẩn

FYTOBLOOM Plus
Function :
  • Đặc tr đối vi sán lá 16 – 18 móc, trùng m neo, rn cá, trùng qu dưa, ký sinh trên cá tra.
  • Ci thin môi trường nước ao nuôi hiu qu.
Đặc trị sán lá 16 - 18 móc, trùng mỏ neo, rận cá
WORK COP Plus
Function :
  • Dit các loi nm: Nm đồng tin, nm thy mi Achlya bisexualis), vi nm Plectosporium oratosquillae.
  • Phòng tr bnh thi đuôi trên cá.
Đặc trị nấm gây bệnh thối đuôi, lở loét trên cá
POWER GLUTA
Function :
  • Dit các loài vi khun, nm, virus và các tác nhân gây bnh trên cá.
  • Phòng tr bnh thi đuôi, xut huyết, l loét, ký sinh trùng bám trên cá.
  • X lý nước, dn ty ao nuôi.
Sát trùng nước phổ rộng, diệt khuẩn, nấm, virus