News

9 THÀNH PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN GIÀU PROTEIN TRIỂN VỌNG NHẤT
Day 15
06
2024

Một báo cáo mới được công bố, biên soạn với sự hỗ trợ của Quỹ Moore do Hatch Blue thực hiện, đã đi sâu vào nghiên cứu 9 thành phần thức ăn thủy sản giàu protein triển vọng nhất.

LÀM SAO ĐỂ TRÁNH THẤT THOÁT DẦU TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
Day 13
06
2024

Thức ăn thủy sản ép đùn là một quy trình nổi tiếng và thiết yếu trong chuỗi giá trị của ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Thức ăn thủy sản chiếm một phần lớn chi phí nuôi cá, khiến cho thức ăn viên bắt buộc phải được hấp thu hết trong dạ dày cá. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau tạo ra những thách thức mới, có khả năng dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho các nhà sản xuất thức ăn thủy sản và thách thức môi trường trên biển.

SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN VI MÔ BẰNG CÔNG NGHỆ NẤU ÉP ĐÙN
Day 10
06
2024

Sản xuất thức ăn thủy sản vi mô là một thách thức thời gian về chất lượng sản phẩm ổn định, sản lượng thấp và tính bền vững về năng lượng. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong công nghệ nấu ép đùn và phát triển công thức hiện đang cho phép các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi thực hiện được những khía cạnh này.

10 LƯU Ý KHI ĐƯA NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN MỚI RA THỊ TRƯỜNG
Day 08
06
2024

Mục đích của cuốn sách điện tử này là cung cấp một nguồn tài liệu dành cho các công ty quan tâm hoặc hiện đang đưa nguyên liệu mới vào thị trường thức ăn thủy sản.

IDAH RA MẮT MÁY ĐÙN TWINTECH CHO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN
Day 07
06
2024

Từ năm 1974, IDAH có trụ sở tại Đài Loan đã phát triển các sản phẩm cải tiến cho thị trường thức ăn thủy sản, thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi và sinh khối. Khi IDAH gia nhập CPM vào năm 2023, họ đã có được quyền tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác, chuyên môn và công cụ mà họ có thể sử dụng để phát triển sản phẩm của riêng mình. Tại Victam Châu Á 2024, IDAH đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất về sự hợp tác đó.

9 THÀNH PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN GIÀU PROTEIN TRIỂN VỌNG NHẤT
15/06/2024, 13:31

Một báo cáo mới được công bố, biên soạn với sự hỗ trợ của Quỹ Moore do Hatch Blue thực hiện, đã đi sâu vào nghiên cứu 9 thành phần thức ăn thủy sản giàu protein triển vọng nhất.

View more
LÀM SAO ĐỂ TRÁNH THẤT THOÁT DẦU TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
13/06/2024, 08:42

Thức ăn thủy sản ép đùn là một quy trình nổi tiếng và thiết yếu trong chuỗi giá trị của ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Thức ăn thủy sản chiếm một phần lớn chi phí nuôi cá, khiến cho thức ăn viên bắt buộc phải được hấp thu hết trong dạ dày cá. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau tạo ra những thách thức mới, có khả năng dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho các nhà sản xuất thức ăn thủy sản và thách thức môi trường trên biển.

View more
SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN VI MÔ BẰNG CÔNG NGHỆ NẤU ÉP ĐÙN
10/06/2024, 08:20

Sản xuất thức ăn thủy sản vi mô là một thách thức thời gian về chất lượng sản phẩm ổn định, sản lượng thấp và tính bền vững về năng lượng. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong công nghệ nấu ép đùn và phát triển công thức hiện đang cho phép các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi thực hiện được những khía cạnh này.

View more
10 LƯU Ý KHI ĐƯA NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN MỚI RA THỊ TRƯỜNG
08/06/2024, 10:44

Mục đích của cuốn sách điện tử này là cung cấp một nguồn tài liệu dành cho các công ty quan tâm hoặc hiện đang đưa nguyên liệu mới vào thị trường thức ăn thủy sản.

View more
IDAH RA MẮT MÁY ĐÙN TWINTECH CHO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN
07/06/2024, 15:26

Từ năm 1974, IDAH có trụ sở tại Đài Loan đã phát triển các sản phẩm cải tiến cho thị trường thức ăn thủy sản, thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi và sinh khối. Khi IDAH gia nhập CPM vào năm 2023, họ đã có được quyền tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác, chuyên môn và công cụ mà họ có thể sử dụng để phát triển sản phẩm của riêng mình. Tại Victam Châu Á 2024, IDAH đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất về sự hợp tác đó.

View more