Products

 • BIO ZYME
  Hỗ trợ chức năng tiêu hóa
 • Canforta
  Vitamin and axit amin, Helps growth fast for shrimp
 • AQUAMOS
  Optimize the growth rate due to the effect of spore germs
 • PRO GUT
  New yeast for aquaculture
 • SOILMAX
  A selected blend of probiotics designed for highly intensive farming
OLA – GAN THẢO DƯỢC
GIẢI ĐỘC GAN, TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, PHỤC HỒI TẾ BÀO GAN, ỔN ĐỊNH GAN TỤY
PL MIN
Khoáng chất đa vi lượng, giúp tôm cứng vỏ nhanh, ngăn ngừa hữu hiệu bệnh mềm vỏ
Miner Soil
Minerals for shrimp

Registration Certificate

New products

BIO ZYME
MEN TIÊU HÓA CHỨC NĂNG
Mới
Bio max
NGĂN NGỪA KHUẨN RUỘT, HỖ TRỢ TIÊU HÓA
Mới

technical information

KIỂM SOÁT HÀU CHỈ TRONG AO TÔM
15/06/2024

Hàu chỉ phát sinh từ nguồn nước cấp bên ngoài, do quá trình xử lý nước chưa kỹ, liều đánh Chlorine và thuốc tím chưa đủ, kèm thêm việc xử lý nước nhanh để cấp vào ao nuôi, nguồn nước bị cứng, tạo điều kiện cho chúng xâm nhập và phát triển sau khi thả tôm.

Sign up to receive special offers from Than Vuong

Agree to receive newsletters from Than Vuong.
We are committed to keeping your information confidential.

THAN VUONG PRODUCT LINES

NEWS - EVENTS

9 THÀNH PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN GIÀU PROTEIN TRIỂN VỌNG NHẤT
15/06/2024
Một báo cáo mới được công bố, biên soạn với sự hỗ trợ của Quỹ Moore do Hatch Blue thực hiện, đã đi sâu vào nghiên cứu 9 thành phần thức ăn thủy sản giàu protein triển vọng nhất.
LÀM SAO ĐỂ TRÁNH THẤT THOÁT DẦU TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
13/06/2024
Thức ăn thủy sản ép đùn là một quy trình nổi tiếng và thiết yếu trong chuỗi giá trị của ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Thức ăn thủy sản chiếm một phần lớn chi phí nuôi cá, khiến cho thức ăn viên bắt buộc phải được hấp thu hết trong dạ dày cá. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau tạo ra những thách thức mới, có...
SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN VI MÔ BẰNG CÔNG NGHỆ NẤU ÉP ĐÙN
10/06/2024
Sản xuất thức ăn thủy sản vi mô là một thách thức thời gian về chất lượng sản phẩm ổn định, sản lượng thấp và tính bền vững về năng lượng. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong công nghệ nấu ép đùn và phát triển công thức hiện đang cho phép các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi thực hiện được những khía cạnh này.

Products used by customers

GROWMIN
Multi-trace minerals help shrimp hard shell fast
UNPARA-ABI
Improve water quality
Canforta
Vitamin and axit amin, Helps growth fast for shrimp
HERB GUARD
Herbal extracts, good liver function and prevent bacterial diseases
PRO GUT
New yeast for aquaculture
NUTRI RHODO
Pre-biotics specially designed for photosynthesis bacteria.
NIAZYME
Probiotics designed for fish farming.
SOILMAX
A selected blend of probiotics designed for highly intensive farming

video

1718434686.jpg
HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả trên ao tròn lót bạt, đặt biệt nuôi tôm thẻ chân trắng. Cảm ơn các anh/chị và quý bà con đã luôn yêu mến và theo dõi kênh HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM. Hãy...
1718434617.jpg
HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả trên ao tròn lót bạt, đặt biệt nuôi tôm thẻ chân trắng. Cảm ơn các anh/chị và quý bà con đã luôn yêu mến và theo dõi kênh HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM. Hãy...
1718434535.jpg
HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả trên ao tròn lót bạt, đặt biệt nuôi tôm thẻ chân trắng. Cảm ơn các anh/chị và quý bà con đã luôn yêu mến và theo dõi kênh HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM. Hãy...
1717815848.jpg
HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả trên ao tròn lót bạt, đặt biệt nuôi tôm thẻ chân trắng. Cảm ơn các anh/chị và quý bà con đã luôn yêu mến và theo dõi kênh HÀNH TRÌNH NUÔI TÔM. Hãy...