COMPANY OPERATIONS
THẦN VƯƠNG RA MẮT
28/05/2019, 16:08

Với 3 thương hiệu chính là Thần Vương Blue, Thần Vương Green và Thần Vương Nutrition, qua thời gian dài nghiên cứu cũng như đã ứng dụng vào nhiều mô hình nuôi thực tiễn, chúng tôi giới thiệu đến Quý khách hàng Bộ 7 sản phẩm toàn diện" cho ao nuôi thâm canh và siêu thâm canh tương ứng với từng thương hiệu, mang lại hiệu quả cao nhất cho các vấn đề của ao nuôi.

View more
Chứng nhận GMP-WHO
15/04/2019, 14:02

Sau thời gian 02 năm xây dựng và vận hành thử nghiệp, với sự đầu tư ngiệm túc về máy móc, công nghệ, con người, và nguyên liệu. Thần Vương Group đã vượt qua kỳ đánh giá GMP-WHO của Cục Thú Y - Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn ngay lần đầu tiên  vào tháng 3/2019
Chứng nhận bao gồm : 

1. GMP-WHO: thực hành sản xuất tốt

2. GLP: thực hành kiệm nghiệm tốt 

3. GSP: thực hành bảo quản tốt


Với mong muốn mang đến cho quý bà con, quý đại lý và quý nhà phân phối những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó chung tôi không ngừng nghiêng cứu, hợp tác để đưa ra nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm cho ao nuôi bạc siêu thâm canh, sản phẩm điều trị cho ngành thú y


Kính chúc Quý khách hàng, Quý đại lý và Quý nhà phân phối năm 2109 mùa vụ thành công.

 

View more