ALKA UP
ALKA UP
168

ALKA UP

 • Function :

  Contains ingredients that increase alkalinity, stabilize pH in the pond

  Maintain pH stability through improved carbonate buffer and bicarbonate

  Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp

 • Style :
  5kg; 10kg
Technical Information

Đặc điểm kỹ thuật:

Là sản phẩm đặc hiệu chuyên dùng tăng kiềm và ổn định pH. Alka Up chứa tất cả các yếu tố liên quan với một tỷ lệ tối ưu cần thiết cho độ kiềm, hệ đệm và cân bằng độ pH trong ao nuôi trồng thủy sản.

Liều dùng và cách sử dụng:

- Trong điều kiện bình thường: dùng 10 – 20 kg/ha. Định kì 1 – 2 lần/tuần.

- Khi pH và độ kiềm biến động quá lớn trong ngày: dùng 20 – 40 kg/ha.

- Pha Alka Up với lượng nước vừa đủ tạt đều trên khắp bề mặt ao.

- Bật thiết bị sục khí cho sản phẩm phân bố đều khắp ao.

Lưu ý: tùy vào điều kiện thực tế ao nuôi để sử dụng liều lượng thích hợp

OTHER PRODUCTS

WATER MAX GOLD
Function :

-         Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất

-         WATER MAX - GOLD được khai thác từ lớp trầm tích được hình thành rất lâu trong bề mặt trái đất, vì vậy sản phẩm sẽ mang tính tự nhiên và chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ phong phú

-         WATER MAX - GOLD có khả năng liên kết với nhiều gốc kim loại nặng khác nhau tạo ra các hợp chất không độc            

-         Giảm được độc tính của nước và tăng cường hấp thu Ca, P, Mg cho tôm

Phục hồi năng suất sinh học của đất
MIX 500
Function :

- Provide minerals needed for shrimp growth and development

- Help shrimps molt properly, firm, hard shell after peeling.

- Reducing shock for shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals in the breeding process

Provide mineral, alkaline stability and pH for rearing ponds
FYTO BLOOM
Function :
 • Create water color and increase rich and nutritious natural food (bottom objects, phytoplankton ...) for small shrimps
 • Improve water quality in ponds (pH control in optimal level).
 • Biotechnology products, safe for the environment.
 • Improve shrimp growth rate and survival rate.
Mineral Water And Create Natural Food For Shrimp
ALKA UP
Function :
 • Increase alkalinity, stabilization pH in the pond 
 • Maintain pH stability through improvement of buffer system bicarbonate and carbonate
 • Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp
The specialized product for alkaline and pH stabilization. Alka Up contains all the factors associated with an optimal ratio required for alkalinity, enhancer buffering system and pH balance in aquaculture ponds.
WATER MAX GOLD
Function :

-         Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất

-         WATER MAX - GOLD được khai thác từ lớp trầm tích được hình thành rất lâu trong bề mặt trái đất, vì vậy sản phẩm sẽ mang tính tự nhiên và chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ phong phú

-         WATER MAX - GOLD có khả năng liên kết với nhiều gốc kim loại nặng khác nhau tạo ra các hợp chất không độc            

-         Giảm được độc tính của nước và tăng cường hấp thu Ca, P, Mg cho tôm

Phục hồi năng suất sinh học của đất